W dniu 11-stego lutego br. inicjatywna Fala Renowacji odbyła spotkanie online z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W trakcie spotkania pt. Kompleksowa renowacja energetyczna budynków w centrum odbudowy gospodarczej  omawiana była polska Długoterminowa Strategia Renowacji (DSR) oraz nowe źródła finansowania kompleksowej modernizacji budynków pochodzące z Unii Europejskiej.

Pani Barbara Baka, Zastępca Dyrektora w Departamencie Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o trwających pracach nad Krajowym Planem Odbudowy oraz zaprosiła do uczestnictwa w konsultacjach społecznych na temat Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

Pan Przemysław Hofman, Dyrektor w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii podsumował główne kierunki projektu uchwały ws. Długoterminowej Strategii Renowacji, która przedstawia diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego, oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050.

W spotkaniu uczestniczyli również eksperci inicjatywy Fala Renowacji oraz Adrian Joyce, Sekretarz Generalny Renovate Europe Campaign, której inicjatywa Fala Renowacji jest Krajowym Partnerem Wspierającym. Eksperci przedstawili wielokierunkowe korzyści kompleksowej modernizacji budynków oraz postulaty dot. programu wspierającego kompleksową modernizację energetyczną budynków w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się ze skrótem nagrania spotkania:

Raport wspominany przez p. Dyrektor Bakę dostępny jest tutaj.