Jako Krajowy Partner Wspierający Kampanii Renovate Europe (REC) prezentujemy materiały w języku angielskim przygotowane w ramach tej kampanii w zakresie:

Wsparcia Technicznego, które może być zaplanowane przez państwa członkowskie w krajowych KPO. Możliwość wykorzystania wsparcia technicznego od UE umożliwi efektywne wykorzystanie dużych środków finansowych m.in. na obszar flagowy jakim jest „Renowacja”. Teraz dzięki działaniom specjalnej jednostki RECOVER przekazanie państwom członkowskim przysłowiowej wędki a nie tylko ryby ma być jeszcze łatwiejsze.

oraz

zagadnień/tematów dot. budynków, które w opinii REC powinny się znaleźć w KPO. Są to m.in. głęboka, kompleksowa modernizacja, wykorzystanie wsparcia technicznego czy wprowadzenie zmian w dobrze funkcjonujących istniejących programach wsparcia renowacji.