Do końca stycznia można było zgłaszać uwagi do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 – dokumentu, który, zgodnie z opisem na stronie Ministerstwa i Polityki Regionalnej ma skupiać się „na działaniach i instrumentach zorientowanych terytorialnie, które odpowiadają aktualnym wyzwaniom stojącym przed miastami, w tym m.in. demograficznym i klimatycznym”.

Konsultacje były dla inicjatywy Fala Renowacji możliwością przypomnienia, że w kontekście miast jako organizmów składających się w dużej mierze z budynków, powinno również pamiętać się o poprawie efektywności energetycznej zasobu budynkowego. W duchu zasady „pierwszeństwa efektywności energetycznej”, promowanej przez Komisję Europejską, powinna być ona uwzględniona w rozdziale skupiającym się na kierunkach rozwoju, zasadach prowadzenia polityki miejskiej a także wyzwaniach i co najważniejsze w propozycjach rozwiązań. O pozytywnych efektach poprawy stanu budynków w formule kompleksowych modernizacji pisaliśmy m.in. w raporcie i są one tak wielowymiarowe, że poza aspektami gospodarczymi czy społecznymi odpowiadają również na problemy środowiskowe czy klimatyczne.

Zwróciliśmy uwagę, że w projekcie Polityki budynki potraktowano w sposób pobieżny mimo, że są zasadniczą składową miast i spędzamy w nich 90% naszego czasu, zawodowego, domowego. Chcieliśmy, by w naszych uwagach wybrzmiało również, że inteligentne miasta to miasta, w których powstają inteligentne wysoce efektywne energetycznie budynki, które współpracują z równie inteligentną infrastrukturą – niezbędne jest łączenie budynków, łączenie sektorów.

Departament Gospodarki i Spraw Społecznych ONZ szacuje, że do 2050 r. liczba ludności na świecie wyniesie około 9,8 mld, z czego prawie 70% będzie mieszkać w miastach. Nasze miasta są główną siłą napędową światowej produkcji gospodarczej, ale są również ogromnymi konsumentami i odpowiadają za 60–80% zużycia energii i 75% emisji dwutlenku węgla. Efektywność energetyczna w miastach jest najskuteczniejszym sposobem na przekształcenie wyzwań stojących przed naszymi miastami w szanse. Dysponujemy technologiami umożliwiającymi czerpanie korzyści z urbanizacji – korzystajmy z nich!

To, kolejna, w krótkim odstępie czasu aktywność Fali Renowacji w procesie konsultacyjnym dokumentów dot. miast – wcześniej wzięliśmy udział w konsultacjach projektu Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku.