Renovate Europe Campaign (REC), której Krajowym Partnerem Wspierającym jesteśmy, wystosowało w I połowie kwietnia stanowisko dotyczące zaprezentowanych przez Komisję Europejską działań pod nazwą RePowerEU, mającymi zapewniać Europejczykom energię – taką, na którą ich stać, bezpieczną i zrównoważoną.

REC sygnalizuje, że do tej pory propozycje nie uwzględniają potencjału oszczędności energii w budynkach, w szczególności niedocenione są działania po stronie popytu i proponuje listę działań, które przyczynią się do zaprzestania marnowania energii, a które przydadzą się w kontekście Planu Działań RePowerEU, który ma być opublikowany w maju:

  1. Efektywność energetyczna powinna być priorytetem jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne
  2. Państwa członkowskie powinny być wspierane w zakresie przyśpieszania modernizacji budynków z wykorzystaniem wsparcia finansowego i techniczne z poziomu UE
  3. Zapewnić wspólne działanie w zakresie możliwości i realizacji poprzez uruchomienie „Porozumienia Sektora Renowacji”

Bardziej szczegółowe ujęcie wyżej zaprezentowanych propozycji działań znajduje się na stronie REC. Czekamy na Plan Działań planowany na połowę działań i liczymy, że efektywność energetyczna budynków będzie miała w nim znaczenie, na które zasługuje.

 

Tymczasem, w Polsce, Rada Ministrów, w odpowiedzi na sytuację międzynarodową przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, przedłożone przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Jako najważniejsze zmiany na oficjalnej stronie rządowej wylistowane są:

  • Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe
  • Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii
  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów
  • Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa
  • Wykorzystanie jednostek węglowych
  • Wdrożenie energetyki jądrowej

Komentarzem Fali Renowacji do tych propozycji, jest by temat zwiększania efektywności energetycznej budynków stawiany był w centrum programu polskiej polityki energetycznej zmierzającej do uniezależnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji i transformacji gospodarki w kierunku zero-emisyjnym. Dzięki takiemu podejściu do sprawy i wdrożeniu skutecznego programu wspierającego efektywność energetyczną budynków uzyskamy korzystny wpływ na redukcję ubóstwa energetycznego w polskim społeczeństwie, poprawę jakości życia Polaków (w tym poprawę jakości powietrza), a także na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w warunkach skokowych wzrostów cen importowanego gazu i węgla oraz zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki. O tych pozytywnych efektach wdrażania zasady pierwszeństwa efektywności energetycznej pisaliśmy w naszym raporcie.