Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205

Warning: The magic method SEIWP_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/search-engine-insights/seiwp.php on line 75
Modernizacja budynków w projekcie Umowy Partnerstwa – konsultacje – Fala renowacji

Do 22 lutego b.r. można było wziąć udział w konsultacjach projektu Umowy Partnerstwa między Polską a UE na lata 2021-2027, która określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych.

Inicjatywa Fala Renowacji włączyła się w proces konsultacji wysyłając swoje uwagi w zakresie celu „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa”, rozdziału dot. form wsparcia finansowego, a także wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

W powyższych dwóch ostatnich punktach postulowaliśmy włączenie firm esco i innych firm będących integratorami na rynku efektywności energetycznej w obszar dofinansowań.

Z kolei w pierwszym komentarzu zależało nam na promowaniu właściwej kolejności wykonywanych prac modernizacyjnych, zgodności Umowy Partnerstwa z zapisami Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków a także faktu łączenia poprawy efektywności energetycznej budynków nie tylko z poprawą jakości powietrza lecz także z wieloma innymi korzyściami – nowymi miejscami pracy, ograniczeniem problemu ubóstwa energetycznego, lepszymi warunkami życia i pracy, zdrowszym i bardziej odpornym społeczeństwem (piszemy o nich na stronie głównej – również w formie infograficznej).

Wyraziliśmy także obawę dot. niezrealizowania warunku i celu szczegółowego „Promowanie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest niespełniony”. Jest on traktowany jako priorytet przez UE i jego niespełnienie zamyka zamyka drogę do uzyskania pozytywnych efektów w zakresie gospodarczym (miejsca pracy), zdrowotnym (poprawa jakości powietrza), klimatycznym (redukcja emisji gazów cieplarnianych) i społecznym (komfort życia, ograniczanie ubóstwa energetycznego) a także obecnie bardzo ważną czasowo możliwość połączenia programów operacyjnych z wykorzystaniem środków z Funduszu Odbudowy.