Fala Renowacji włączyła się w proces konsultacji społecznych propozycji Dyrektywy EPBD z grudnia 2021 r. wysyłając swoje stanowisko 31 marca 2022 r.

Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków jest niezwykle istotnym elementem pakietu Fit for 55, który umożliwi sektorowi budynków osiągnięcie odpowiadającego mu celu klimatycznego dla 2030 i 2050 r., a także celów określonych w strategii Fala Renowacji. Aby zapewnić realizację obu tych założeń, niezbędne jest zabezpieczenie zarówno odpowiedniej głębokości/zakresu renowacji jak i jej tempa/skali. Takie duże ambicje dla sektora budynków przełożą się na wielorakie, nie tylko klimatyczne ale także społeczne, zdrowotne i gospodarcze efekty. W obecnej globalnej sytuacji to, co również musi być brane pod uwagę to kwestia bezpieczeństwa energetycznego, które jest również ważnym pozytywnym rezultatem działań modernizacyjnych.  

Z pełną treścią stanowiska można się zapoznać tutaj, a z poszczególnymi elementami Dyrektywy, które były komentowane, na dedykowanych im podstronach: