Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205

Warning: The magic method SEIWP_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/kubafluid/falarenowacji.pl/public_html/wp-content/plugins/search-engine-insights/seiwp.php on line 75
Udział iFR w pracach Zespołu ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce – Fala renowacji

Inicjatywa Fala Renowacji bierze udział w pracach Zespołu ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce, który funkcjonuje w Ministerstwie Klimatu i Środowiska od kwietnia br.

Pierwsze spotkania Zespołu dotyczą tematu …

Przedstawiono także rekomendowaną w dokumentach definicję ubóstwa energetycznego. Jest ona w naszej opinii została dobrze zaproponowana i na jej korzyść wpływa również fakt wspólnego wypracowania m.in. z Instytutem Badań Strukturalnych. W trakcie spotkania zaproponowaliśmy niewielkie zmiany w treści definicji.

Dużą nadzieję pokładamy w ogólnym i uniwersalnym charakterze zaproponowanej definicji, który daje możliwości jej uszczegółowienia i doprecyzowania m.in. na cele skutecznego przeciwdziałania problemowi ubóstwa energetycznego w planowanych w przyszłości programach wsparcia np. modernizacji energetycznej budynków.

Dzięki uniwersalności definicji widzimy również możliwości płynące z interdyscyplinarnego podejścia do tematu, które jest już przez nas obserwowane m.in. poprzez fakt zaproszenia naszej inicjatywy do współpracy w ramach Zespołu. Problem ubóstwa energetycznego nie jest bowiem związany tylko z energią elektryczną ale również z ciepłem, ogrzewaniem i w naszej opinii ten aspekt problemu warto również poddać dyskusji podczas kolejnych prac Zespołu. Takie podejście może w efekcie prowadzić np. do uwzględnienia definicji nie tylko w Prawie Energetycznym ale i w innych aktach prawnych.

W kontekście ubóstwa energetycznego warto przypomnieć jedno z najistotniejszym założeń, które powinien spełniać efektywny mechanizm wsparcia kompleksowe modernizacja energetycznej budynków, o którym pisaliśmy w raporcie inicjatywy Fala Renowacji

Termomodernizacja budynku warunkiem koniecznym dotacji, jako sposób zapobiegania ubóstwu energetycznemu (obecnie program Czyste Powietrze daje taką możliwość, nie jest to jednak obligatoryjne i w wielu przypadkach może implikować znaczny wzrost kosztów ogrzewania)

Tę rekomendację powtarzamy również w kontekście uwag do Krajowego Planu Odbudowy licząc na to, że kwestie premiowania kompleksowej modernizacji energetycznej będą uwzględnione w zmianach programu „Czyste Powietrze” zaplanowanych w KPO.