Obszerny raport przygotowany przez E3G z udziałem Krajowych Partnerów Wspierających dla Renovate Europe Campaign poddał analizie udział działań związanych z renowacją budynków w Krajowych Planach Odbudowy (KPO). Wnioski z analizy to m.in. niska ambicja i brak długoterminowego spojrzenia na planowanie po 2026 r. W momencie, gdy działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej są pilniejsze niż kiedykolwiek m.in. ,ze względu na wzrost cen energii, KPO wydają się niewykorzystaną sposobnością by znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energię. 

 

W 10. Rocznicę działalności Kampania Renovate Europe przedstawiła raport Renovate2Recover przygotowany przez ekspertów z E3G we współpracy z partnerami krajowymi m.in. inicjatywą Fala Renowacji, który pokazuje, że duże środki finansowe udostępnione w ramach KPO nie są w pełni wykorzystane, by spełnić pokładane w nich nadzieje.

Średnio tylko 8% środków jest przeznaczonych na renowację, a w efekcie osiągnięte oszczędności energii to ok. 30%, co jest minimum określonym dla KPO. By osiągnąć cele Fali Renowacji do 2030 r. i klimatyczne do 2050 r. potrzebne są oszczędności wyższe niż 30% będące wynikiem kompleksowych, głębokich modernizacji energetycznych. Poza wskazaniem na wzrost oczekiwanych oszczędności energii opracowanie wskazuje również na konieczność inwestowania w tworzenie warunków dla funkcjonowania zrównoważonych rynków modernizacji. Niestety, wygląda na to, że państwa członkowskie wykazały się krótkowzrocznością skupiając się na pojedynczych działaniach a nie na tworzeniu reform umożliwiających koordynację sektora renowacji po 2026 r.

Poza analizą, raport wskazuje 9 rekomendacji (infografika), które pozwoliłyby państwom członkowskim na wdrożenie planów rzeczywiście wpływających na rzeczywistość i spełniających założenia celów strategii Fala Renowacji. Rekomendacja te dotyczą m.in. uwzględnianie wszechstronnych korzyści wynikających z wdrażania zasady pierwszeństwa efektywności energetycznej np. środowiskowych, społecznych, klimatycznych czy gospodarczych. Ważne jest również wsparcie w zakresie wyzwań technicznych oraz monitorowanie na etapie implementacji.

W opracowaniu wskazane jest również znaczenie legislacji europejskiej, która uzupełniałaby i stymulowała działania z KPO. W tym kontekście propozycje w ramach pakietu Fit-for-55, które mają wejść w życie w okresie, w którym środki finansowe są już wykorzystywane, są kluczowe. Również zapowiadana rewizja tzw. Dyrektywy Budynkowej (EPBD) będzie silnym sygnałem zarówno dla użytkowników jak i inwestorów instytucjonalnych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, do pobrania tutaj.