Skip to main content

Debata ekspercka nt. finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce 7 grudnia 2023

pierwszeństwo ee wydarzenie

6 grudnia 2023 Stowarzyszenie fala Renowacji wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji EU w Polsce zaprosiło do debaty ekspertów z zakresu finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce.

 

W przededniu uruchomienia znaczących środków finansowych wspierających transformację energetyczną Polski, w szczególności w świetle akceptacji przez Komisję Europejską zmodyfikowanego KPO, jeszcze bardziej istotne jest mądre podejście do ich zagospodarowania, tak aby stały się prawdziwym kołem zamachowym zielonej transformacji. Jednym z jej warunków jest zmniejszenie zużycia energii przez poprawę efektywności energetycznej. Sektor budynków ma w tym kontekście kluczowe znaczenie, gdyż zużywa średnio ok 40% energii.

 

Do rozmowy o tym, jak skutecznie wdrożyć program modernizacji energetycznej budynków, dzięki któremu zaoszczędzona energia będzie mogła zostać wykorzystana w innych sektorach, a sam sektor budynków zelektryfikowany zaprosiliśmy przedstawicieli odpowiednich ministerstw i instytucji finansujących działania modernizacyjne a także banki komercyjne.

 

 

W eksperckim gronie omówiliśmy główne bariery regulacyjne i organizacyjne na drodze do uruchomia kapitału prywatnego, a także optymalne ścieżki wykorzystania środków publicznych. Zastanowimy się, jak uruchomić partnerstwo publiczno-prywatne, w tym ESCO, a także jaką rolę w procesie finansowania poprawy efektywności energetycznej powinny odegrać międzynarodowe instytucje finansowe, instytucje samorządowe czy krajowe instytucje rozwojowe, w tym BGK, NFOŚiGW, PFR.

 

Podczas spotkania wypracowano konstruktywne rekomendacje, które przekazane właściwym Ministrom nowo uformowanego Rządu RP tak, aby jak najszybciej rozwiązać istniejące problemy i rozpocząć realizację programu modernizacyjnego w tempie umożliwiającym realizację celów nakreślonych w unijnym pakiecie reform, Fit for 55.

 

pierwszeństwo ee wydarzenie

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków