Skip to main content

Apel dot. Społecznego Funduszu Klimatycznego 14 marca 2024

ubóstwo energetyczne

Wraz z organizacjami partnerskimi tj. Fundacją Habitat for Humanity Poland, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Forum Energii i Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE przekazaliśmy do MRiT nasz apel ws.  Społecznego Planu Klimatycznego.

 

Racjonalne wydanie środków ze Społ. Fund. Klimatycznego jest szczególnie ważne w kontekście przegłosowanej znowelizowanej dyrektywyEPBD i planów na renowację zasobu budowlanego.

 

Rekomendacje dot. prac nad SPK w skrócie:

 

I. Rekomendacje dotyczące procesu prac nad SPK:

 1. Włączenie w prace koncepcyjne nad Społecznym Planem Klimatycznym (SPK)
  szerokiego grona interesariuszy
 2. Wykorzystanie potencjału współpracy i wymiany doświadczeń z innymi państwami członkowskimi, które równolegle pracują nad SPK
 3. Rekomendacje dotyczące procesu wyboru Wykonawcy SPK i założeń realizacji tego zamówienia

II. Rekomendacje dotyczące zakresu merytorycznego SPK:

 1. Zwrócenie uwagi na kwestię ubóstwa transportowego.
 2. Uwzględnienie kierunków wykorzystania środków z ETS2 nieobjętych Planem w celu zapewnienia spójności i poprawnej delimitacji działań.
 3. Skupienie się na działaniach o charakterze długofalowym

Więcej o Społecznym Funduszu Klimatycznym (SFK)

czyli narzędziu mającym na celu wsparcie grup najbardziej narażonych na obciążenia związane z wprowadzeniem systemu ETS2 oraz nowych standardów dla budynków i pojazdów.

 

SFK:

 • ma umożliwić wprowadzenie i sfinansowanie programów wsparcia dla społeczeństwa i przyspieszenie transformacji obu sektorów (poprzez zapewnienie państwom członkowskim UE środków finansowych pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji w ETS2)
 • ma być dostępny od 2026 roku, a Polska ma być beneficjentem (największym spośród innych państw członkowskich) ponad 15 miliardów euro, które w latach 2026-2032 mają posłużyć jako osłona dla narażonych grup oraz na inwestycje w zeroemisyjne rozwiązania
 • jest częścią pakietu Fit for 55

ubóstwo energetyczne

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków