Skip to main content

Pozytywne efekty kompleksowej modernizacji

Jakie pozytywne efekty ma wdrażanie kompleksowej modernizacji?
 1. Miejsca pracy powstające od razu, ale zachowane na długie lata.

  Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych i niemieszkalnych może dać polskiej gospodarce prawie 300 tysięcy etatów o różnych stopniach kwalifikacji przez okres następnych 30 lat.

 2. Walka ze smogiem przy jednoczesnym obniżeniu ubóstwa energetycznego.

  Kompleksowa renowacja energetyczna budynków jest skuteczną metodą ograniczenia szkodliwej dla zdrowia emisji zanieczyszczeń powietrza, przy jednoczesnym ograniczeniu ubóstwa energetycznego, które w Polsce dotyczy 12% mieszkańców.

 3. Zdrowie i dobrostan obywateli.

  Dobrej jakości powietrze na zewnątrz i wewnątrz budynku (co bardzo ważne w sytuacji pandemii i spędzania czasu w domu). Podniesienie jakości życia.

 4. Rozwój innowacji w nowoczesnym systemie energetycznym opartym na OZE.

  Kompleksowa renowacja energetyczna budynków jest skuteczną metodą ograniczenia szkodliwej dla zdrowia emisji zanieczyszczeń powietrza, przy jednoczesnym ograniczeniu ubóstwa energetycznego, które w Polsce dotyczy 12% mieszkańców.

 5. Utrzymanie płynności gospodarczej poprzez zapewnienie aktywności ekonomicznej w branży budowlanej i okołobudowlanej.

  Utrzymanie płynności gospodarczej poprzez zapewnienie aktywności ekonomicznej w branży budowlanej i okołobudowlanej.

 6. Transformacja klimatyczna

  Unia Europejska zakłada, że do roku 2050 UE powinna stać się zeroemisyjna. Efektywność energetyczna jest warunkiem sprawiedliwej społecznie i efektywnej ekonomicznie transformacji klimatycznej.

Modernizacja budynku
Dlaczego chcemy mówić o kompleksowej modernizacji energetycznej budynków teraz i jak to robimy?

W maju 2020 roku, po wybuchu epidemii COVID-19, kiedy Unia Europejska zaczęła wzmożone dyskusje na temat Europejskiego Planu Odbudowy gospodarki po pandemii, zebraliśmy jako grupa podpisy ponad 20-stu organizacji reprezentujących różne sektory i wysłaliśmy list do Rządu polskiego. W liście podkreśliliśmy/zaznaczyliśmy jakie korzyści Polska może odnieść z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu, zdrowia obywateli i rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki, jeśli wykorzysta szansę wykorzystania nadchodzących środków finansowych z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków.

Opracowaliśmy również raport opisujący korzyści wynikające ze zwiększenia tempa kompleksowej i głębokiej renowacji energetycznej budynków w Polsce. Poprawa efektywności energetycznej budynków przynosi wiele korzyści pobudzając  gospodarkę do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony, jednocześnie wzmacniając odporność społeczeństwa. Efektywność energetyczna w budynkach jest motorem dla tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy, obniżania rachunków za energię, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza i wypełniania przez Polskę zobowiązań na rzecz efektywności energetycznej, obniżania emisji dwutlenku węgla oraz zwiększania udziału OZE w produkcji energii.

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków